Hoe om e-posskakels op US webbladsye te plaas
 
                                                                             English

NB! Hierdie prosedure is slegs van toepassing op geregistreerde webmeesters van US webwerwe.

Informasietegnologie het prosedures geimplimeteer wat ongewenste e-posse (beter bekend as "SPAM", blokkeer).
Daar is egter talle webbladsye waar e-posadresse vertoon op 'n wyse wat daardie adresse blootstel aan "SPAM". Dit veroorsaak dat ons posbedieners gebombardeer word met ongewenste e-posse. Sommige van die e-posse glip by die filters verby en veroorsaak irritasie en tydverkwisting by die ontvangers van daardie e-posse.

Alle e-posadresse op webbladsye moet dus as volg hanteer word:

Voeg die volgende lyne kode in die <HEAD></HEAD> gedeelte van alle bladsye wat op die Universiteit se bedieners gehuisves word: 

 • <SCRIPT language="JavaScript" SRC="http://www.sun.ac.za/scripts/common.js"></SCRIPT>

Wanneer na 'n e-posadres verwys word in die <BODY></BODY> gedeelte, kodeer dit as volg:

 • Waar daar gewoonlik staan:
  <A HREF="mailto:username@sun.ac.za">username@sun.ac.za</A>
 • Gebruik die JavaScript funksie:
  'Epos': <SCRIPT language="JavaScript">document.write(EPos('emanresu', 'Mail me',''))></SCRIPT>
 • Bv. Indien die adres Magriet@sun.ac.za is , sal die HTML kode as volg wees: <SCRIPT language="JavaScript">document.write(EPos('teirgam','Magriet Treurnicht',''))</SCRIPT>
 • (Die gebruikersnaam van die persoon word agterstevoor geskryf: Magriet becomes teirgam).

 • Die volgende word dan op die webblad vertoon:
  • Magriet Treurnicht
  • en in die "taskbar" word Magriet Treurnicht  vertoon i.p.v.: mailto:magriet@sun.ac.z

Toets asseblief alle eposskakels op u bladsye en maak seker dat mailto: nie in die "taskbar" verskyn wanneer die muis oor die e-posskakel op die blad beweeg word nie.