English

 

Hierdie artikel het betrekking op Studente.

 

Alle ingeskrewe studente, of studente van ander instansies wat in Akademia of Meerhof woonstelle bly, is gemagtig om hulle privaat rekenaars aan die US netwerk te koppel, soos per aangewysde areas/punte vir studente netwerk koppeling. Hierdie beperkte netwerk koppeling is egter onderhewig aan onderstaande riglyne en voorwaardes. Dit is in jou eie beklang om dit deur te lees en jou deeglik daarvan te gewis.

Voorwaardes vir koppeling aan die US Rekenaarnetwerk

Waar kan jy aan die netwerk koppel?

Wat het jy nodig om aan die netwerk te koppel?

Wat is die prosedure om aan die netwerk te koppel?

Wat kos dit om my rekenaar aan die netwerk te koppel?

Waar kan jy hulp kry met jou rekenaar?

IT Studente Dienssentrum

 

Sleutelwoorde:

 

Benodig u verdere hulp?

 

Verwante Onderwerpe

...

 

VVVs

...

 

Kontakte

IT Studente Dienssentrum

IT Dienssentrum

 

Voorstelle vir verbeterings van hierdie artikel

 

Terug na:

IT Studente Dienste

IT Ondersteuningstuisblad